Need guidance with production monitoring?
Book FREE office hours and we'll help you out
Not sure how to approach production monitoring? Book FREE office hours and we'll help you out

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

This project is co-funded by the European Union through the European Funds for Regional Development

NAZIV PROJEKTA

Unapređenje i komercijalizacija inovativnih sustava za rano upozorenje, identifikaciju, mjerenje i upravljate nepravilnostima u radu poslužiteljskih aplikacija.

OPIS PROJEKTA

Našim proizvodima pomažemo tehnološkim timovima da izmjere vlastite rezultate. Nakon što se dohvate podaci o rezultatima, isti se obrađuju i organiziraju na način da se upozorenja mogu pokrenuti kada se dogodi događanje ispod određene razine očekivanja. Korisničko sučelje je s jednostavnim sučeljem, te se može identificirati uzrok loših događanja.

Djelujemo na perspektivnom i brzorastućem (engl. frontier, emerging) tržištu na kojem bi trebali profitirati temeljem našeg liderskog položaja (engl. market leader) na mikro tržištu odnosno tržišnoj niši. Govoreći u uskoj tržišnoj niši zapravo govorimo o tržištu koje je posljedica naše radikalne inovacije, jer je temeljem nje navedeno tržište i nastalo.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj

Cilj ovog projekta je priprema lansiranja inovativnog Sustava za aplikacije jedinstvenog rješenja koji obavlja funkciju povećanja prihoda od prodaje za Prijavitelja. Uspostavom Sustava za aplikaciju došlo bi do: smanjivanja troška pružanja jedinične usluge, te skraćivanja vremena potrebnog za pružanje jedinične usluge. Namjena ovog projekta je ostvarenje porasta prihoda Prijavitelja koji je posljedica prethodnog inovacijskog procesa.

Procesu ostvarenja općeg cilja, doprinosi Prijavitelj ostvarivanjem vlastitog specifičnog cilja.

Očekivani rezultati projekta su vidljivi kroz sljedeće doprinose

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Vrijednost projekta: 1.680.009,00 kuna

Prihvatljivi troškovi: 1.646.908,00 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 1.399.871,80 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

od 01.09.2019 do 01.03.2021.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA

18 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Ivan Jose Topolnak Mares, direktor. Email: ivantopo@kamino.io

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na sljedećim stranicama:

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Kamino Technologies d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge.